Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BLAŽI

Sanja

BULJAN

Jakov

KORUGA

Dragan

KOSTADINOVIĆ

Sonja

KRAJACIC

Ivana

MEMIĆ

Samir

PERŠIĆ

Sanja

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:02
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:10