Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BLAŽI

Sanja

BULJAN

Jakov

KORUGA

Dragan

KOSTADINOVIĆ

Sonja

KRAJACIC

Ivana

MEMIĆ

Samir

PERŠIĆ

Sanja

Валидност на списъка: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:02
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:10