Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

ABELA

Roberta

ABELA

Tania

BONELLO

Claire

BONNICI

Mary Ann

CINI

Fabian

VELLA

Norman

ZAMMIT

John

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:11
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:12