Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ABELA

Roberta

ABELA

Tania

BONELLO

Claire

BONNICI

Mary Ann

CINI

Fabian

VELLA

Norman

ZAMMIT

John

Ισχύς του καταλόγου: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2018 - 14:11
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/08/2018 - 14:12