Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:22
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:22