Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
The quota for this list has been lifted.
All institutions can now recruit candidates from this list.
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:22
Дата на актуализацията : 15/03/2021 - 16:14