Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Ισχύς του καταλόγου: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
The quota for this list has been lifted.
All institutions can now recruit candidates from this list.
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2018 - 14:22
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 15/03/2021 - 16:14