Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Ισχύς του εφεδρικού καταλόγων επιτυχόντων: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2021.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2018 - 14:22
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/08/2018 - 14:22