Rezerves saraksts

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Rezerves saraksta spēkā esība: 
Rezerves saraksts būs derīgs līdz 31/12/2021.
Iestādes, kuras var pieņemt darbā darbiniekus no šī saraksta: 
Publicēšanas datums : 23/08/2018 - 14:22
Atjauninājuma datums : 23/08/2018 - 14:22