Rezervný zoznam

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Platnosť zoznamu: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
The quota for this list has been lifted.
All institutions can now recruit candidates from this list.
Dátum publikovania : 23/08/2018 - 14:22
Dátum aktualizácie : 15/03/2021 - 16:14