Rezervný zoznam

BOSSU

Caroline

BRYS

Inge

BULENS

Bart

JACOBS

Sara

SGAÏER

Karim

Platnosť rezervného zoznamu: 
Rezervný zoznam bude platný do 31/12/2021.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 23/08/2018 - 14:22
Dátum aktualizácie : 23/08/2018 - 14:22