Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

KNAVS

Miha

MEJAK

Tea

MIHELIČ

Maja

MIKELJ

Katja

RESINOVIC

Masa

ZALOKAR

Mojca

ZELNIK

Sandi

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:36
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:37