Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 

EDHOLM

Erik Thomas

EKERAM

Lena

EKHOLM 

Marika

FRIIS

Anna-Karin Helena Henriette

HILLING

Per

NETTRÉUS

Anna

OLLARS

Jenny

Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 14:43
Дата на актуализацията : 23/08/2018 - 14:43