Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ANSARI    Natascha
BELOTTI    Etienne 
BENVENUTI    Michele
DE GANCK    Alain 
FRANCIOLI    Daniele 
KONSTANTINIDIS    Spyridon 
MOTHAIS    Bastien 
MURARO    Davide 
PROVATAS    Nikolas Viktor 
PULVIRENTI    Alfredo 
SPAGNOLO    Luigi 
TZOKA    Christina 
ZABDYR    Bartłomiej

Ισχύς του εφεδρικού καταλόγων επιτυχόντων: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 30/06/2022.
Ημερομηνία ανάρτησης : 09/07/2019 - 11:14
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 27/09/2019 - 17:11