Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
GIRGINOV Kiril
KALBUROV Ivan
PESHEV Georgi Krasimirov
TSANKOV Tsanko
YORDANOVA Mihaila
Валидност на списъка: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 11:08
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 11:08