Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
GIRGINOV Kiril
KALBUROV Ivan
PESHEV Georgi Krasimirov
TSANKOV Tsanko
YORDANOVA Mihaila
Ισχύς του εφεδρικού καταλόγων επιτυχόντων: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2021.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/01/2019 - 11:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/01/2019 - 11:08