Rezervný zoznam

GIRGINOV Kiril
KALBUROV Ivan
PESHEV Georgi Krasimirov
TSANKOV Tsanko
YORDANOVA Mihaila
Platnosť zoznamu: 
Zoznam bude platný do 31/12/2021.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Dátum publikovania : 17/01/2019 - 11:08
Dátum aktualizácie : 17/01/2019 - 11:08