Rezervni seznam

GIRGINOV Kiril
KALBUROV Ivan
PESHEV Georgi Krasimirov
TSANKOV Tsanko
YORDANOVA Mihaila
Veljavnost rezervnega seznama: 
Rezervni seznam velja do 31/12/2021.
Institucije, ki zaposlujejo s tega seznama: 
Datum objave : 17/01/2019 - 11:08
Datum posodobitve : 17/01/2019 - 11:08