Rezervni seznam

GIRGINOV Kiril
KALBUROV Ivan
PESHEV Georgi Krasimirov
TSANKOV Tsanko
YORDANOVA Mihaila
Veljavnost seznama : 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Institucije, ki zaposlujejo s tega seznama: 
Datum objave : 17/01/2019 - 11:08
Datum posodobitve : 17/01/2019 - 11:08