Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
FRIEDRICH Stephanie
HEILMANN Patrizia
KUSCHE Nicole
O'BRIEN Moreen Ann
WIESE Claudia
Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 11:08
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 11:08