Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
FRIEDRICH Stephanie
HEILMANN Patrizia
KUSCHE Nicole
O'BRIEN Moreen Ann
WIESE Claudia
Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2021.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/01/2019 - 11:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/01/2019 - 11:08