Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
AGUBUZU Chikezie
CROSSFIELD Clare
GOWAR Maria Gioia
GUTHRIE Laura
MCCORMICK Darragh
PAULGER Nathalie
VAN BERLAER Darja
Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 11:04
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 11:06