Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
BALLERIAUX Catherine Nicole J.
DUMORTIER Dominique
KOUMAKIS Théodore
SCANU Ada Myriam
Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 11:03
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 11:04