Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
BALLERIAUX Catherine Nicole J.
DUMORTIER Dominique
KOUMAKIS Théodore
SCANU Ada Myriam
Validity of the reserve list: 
Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2021.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/01/2019 - 11:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/01/2019 - 11:04