Rezervný zoznam

BALLERIAUX Catherine Nicole J.
DUMORTIER Dominique
KOUMAKIS Théodore
SCANU Ada Myriam
Platnosť zoznamu: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Jeden alebo viacerí úspešní uchádzači výslovne požiadali, aby sa ich meno neuverejnilo.
Dátum publikovania : 17/01/2019 - 11:03
Dátum aktualizácie : 17/01/2019 - 11:04