Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
BALCANU Anca
BOTEZ Cristina - Anca
LUPASCU Mihaela-Gabriela
NICOLAU Dana Veronica
PRODAN Diana Mihaela
STROESCU Silviu Octavian
Валидност на списъка: 
Списъкът ще бъде валиден до 31/12/2021 г.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 11:03
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 11:04