Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
BALCANU Anca
BOTEZ Cristina - Anca
LUPASCU Mihaela-Gabriela
NICOLAU Dana Veronica
PRODAN Diana Mihaela
STROESCU Silviu Octavian
Ισχύς του καταλόγου: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/01/2019 - 11:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/01/2019 - 11:04