Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
ALTING Marjolein
HILLING Per
LÖNNGREN Amanda
NILSSON Marlene
PREVEZANOU Nikoleta Evangelia
TIDQVIST Sofia
Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
One or more successful candidates may explicitly have requested that their name not be published.
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 10:59
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 10:59