Списък на издържалите конкурса

Референтен номер: 
ALTING Marjolein
HILLING Per
LÖNNGREN Amanda
NILSSON Marlene
PREVEZANOU Nikoleta Evangelia
TIDQVIST Sofia
Валидност на списъка на одобрените кандидати: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 31/12/2021.
Възможно е един или повече успешни кандидати да са поискали имената им да не бъдат публикувани.
Дата на публикуване : 17/01/2019 - 10:59
Дата на актуализацията : 17/01/2019 - 10:59