Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 
ALTING Marjolein
HILLING Per
LÖNNGREN Amanda
NILSSON Marlene
PREVEZANOU Nikoleta Evangelia
TIDQVIST Sofia
Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2021.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/01/2019 - 10:59
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 17/01/2019 - 10:59