Rezervný zoznam

ALTING Marjolein
HILLING Per
LÖNNGREN Amanda
NILSSON Marlene
PREVEZANOU Nikoleta Evangelia
TIDQVIST Sofia
Validity of the reserve list: 
Rezervný zoznam bude platný do 31/12/2021.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 

Jeden alebo viacerí úspešní uchádzači výslovne požiadali, aby sa ich meno neuverejnilo.

Dátum publikovania : 17/01/2019 - 10:59
Dátum aktualizácie : 17/01/2019 - 10:59