Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ARRIBE LOPEZ    David
AVRAMIDOU    Anastasia
BOTTON    Isabelle
BOUNTOURI    Vasiliki
CARREIRA    Inês
CAZZARO    Eugenio
CLAVERIE    Gaëlle
DE ALBUQUERQUE BARATA    Carla Alexandra
DE BISSCHOP    Pierre
DICIANU    Teodora
FINES    Juliette
GARRIZ    María Arantzazu
GONZÁLEZ SOLAR    Llarina
HERRERA SILVA    Erick David
KOUSOUTI    Maria
LAGARDE    Anne-Sophie
LATINI    Eleonora
LEFIK    Katarzyna
LO FORTE    Paola
LOWENTHAL    Hagar Isabel
MALM    Herkin
NIJS    Katrien
NISI    Laura Federica
OLIVER FRANCO    José María
ORTEGA GONZALEZ    Maria Danae
QUINTANILHA    Inês
ROSSI    Mirella
SILVA CARDOSO    Idalina
SOYEZ    Sébastien
STANCU    Constantin-Raducu
TARDY MARTORELL    Jaume
TOPPI    Chiara
TSELLOS    Periklis
TUMIŃSKA    Marta
VAN GORP    Quinten
VANDENDRIESSCHE    Stephanie
VANDEVOORDE    Evelyne Marie
VOJČÍK    Anton
WINTENBERGER    Etienne
ZAVAGNIN    Silvia

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2022.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/11/2019 - 15:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/11/2019 - 15:38