Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ALOUAHABI    Abdelkarim
    
AMARICHE    Ahmed

BERZE Krisztián
    
BONAZZI    Francesca
    
CALUWAERTS    Kristof
    
FABRIS    Christian Antonio Josef
    
FARINELLA    Giovanni
    
GERASIMOPOULOS    Georgios
    
HOPP    Benoit
    
JACQUES    Adrien
    
KALOUDOPOULOS    Kaloudis
    
LATACZ    Michael
    
MELNINKAITIS    Giedrius
    
MOGOJAN    Mircea-Emanuel
    
PORON    Lenny
    
RINCON JORDAN    Oriol
    
SADONES    Geert
    
TEDESCO    Vincent
    
TELES ANTAS    Telmo
    
ZAVOI    Lucian Constantin

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2023.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/04/2020 - 14:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 15/04/2020 - 17:57