Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

ANTONIOU    Dimitrios
    
BRACCO    Stefano    
    
FABRIZI    Andrea
    
FERENTINOS    Dionysios
    
FLORISOONE    Jean-Pierre David Edouard
    
GENEIATAKIS    Dimitrios    
    
MAZZAROLO    Guerrino
    
MESZAROS    Richard
    
MOUSTIS    Dimitrios Marios
    
PROVENZI    Paola
    
PSAROUDAKIS    Ioannis
    
SCAUNAS    Gabriel
    
TODIRICA    Ioana Andrada
    
TRAN    Vien Ha
    
TUGUI    Ana - Andreea
    
UDRISTE    Bogdan Catalin
    
UNGUREANU    Mihai
    
VLAD    Lucian Constantin
    
VOJCIK    Anton

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2023.
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/04/2020 - 14:34
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 06/04/2020 - 14:35