Addendum to the Reserve list

Референтен номер: 

(SC 2):

COLIN Caroline

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2023.
Дата на публикуване : 23/04/2019 - 14:21
Дата на актуализацията : 23/04/2019 - 14:25