Addendum to the Reserve list

Home > Uspješni kandidati > Popisi uspješnih kandidata > Addendum to the Reserve list
Referentni broj postupka odabira: 

(SC 2):

COLIN Caroline

Validity of the reserve list: 
Popis uspješnih kandidata vrijedi do 30/06/2023.
Datum objave : 23/04/2019 - 14:21
Datum zadnjeg ažuriranja : 23/04/2019 - 14:25