Addendum to the Reserve list

Референтен номер: 

STANICA Oana

Validity of the reserve list: 
Списъкът с издържалите конкурса ще бъде валиден до 30/06/2020.
Институции, които могат да наемат служители от списъка: 
Дата на публикуване : 23/05/2019 - 11:34
Дата на актуализацията : 23/05/2019 - 18:11