Προσάρτημα στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων

Αρχική σελίδα > Επιτυχόντες υποψήφιοι > Εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων > Προσάρτημα στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων
Στοιχεία αναφοράς: 

STANICA Oana

Ισχύς του καταλόγου: 
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Σχετικά έγγραφα: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/05/2019 - 11:34
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/05/2019 - 18:11