Addendum to the Reserve list

Home > Sekmīgie kandidāti > Rezerves saraksti > Addendum to the Reserve list

STANICA Oana

Validity of the reserve list: 
Rezerves saraksts būs derīgs līdz 30/06/2020.
Iestādes, kuras var pieņemt darbā darbiniekus no šī saraksta: 
Related documents: 
Publicēšanas datums : 23/05/2019 - 11:34
Atjauninājuma datums : 23/05/2019 - 18:11