Addendum to the Reserve list

STANICA Oana

Platnosť rezervného zoznamu: 
See our dedicated page to have more information on this reserve list validity.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Related documents: 
Dátum publikovania : 23/05/2019 - 11:34
Dátum aktualizácie : 23/05/2019 - 18:11