Addendum to the Reserve list

STANICA Oana

Validity of the reserve list: 
Rezervný zoznam bude platný do 30/06/2020.
Inštitúcie, ktoré môžu prijímať pracovníkov na základe tohto zoznamu: 
Related documents: 
Dátum publikovania : 23/05/2019 - 11:34
Dátum aktualizácie : 23/05/2019 - 18:11