Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

BARBUTU    Mihaita
COINU    Alessandro
COUTINHO    Joao
DEAK    Szilard
DEWAELE    Nicolas
EVRIPIDIS    Athanasios
JELIC    Franjo
JOAO CALDEIRA    Joao
LOPEZ GUTIERREZ    Guillermo
NADOLU    Adrian Marius
NADZEIKA    Darius
NASZRADI    Miklos Mark
NEAGU    Maria Manuela
PULEO    Antonino
SANJORGE TORRES    Amable
SOLOMONESCU    Vasile Mihai
SOUSA TRIGO    Fabio Alexandre
TARELLA    Victor

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 30/06/2023.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.
Ημερομηνία ανάρτησης : 28/02/2020 - 11:09
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/02/2020 - 11:09