Reservlista

BARBUTU    Mihaita
COINU    Alessandro
COUTINHO    Joao
DEAK    Szilard
DEWAELE    Nicolas
EVRIPIDIS    Athanasios
JELIC    Franjo
JOAO CALDEIRA    Joao
LOPEZ GUTIERREZ    Guillermo
NADOLU    Adrian Marius
NADZEIKA    Darius
NASZRADI    Miklos Mark
NEAGU    Maria Manuela
PULEO    Antonino
SANJORGE TORRES    Amable
SOLOMONESCU    Vasile Mihai
SOUSA TRIGO    Fabio Alexandre
TARELLA    Victor

Giltighetstid: 
Listan gäller till och med den 30/06/2023.
Institutioner som får rekrytera från den här listan: 
En eller flera godkända sökande kan uttryckligen ha begärt att deras namn inte ska offentliggöras.
Publicerat den : 28/02/2020 - 11:09
Senaste uppdatering : 28/02/2020 - 11:09