Εφεδρικός κατάλογος

Στοιχεία αναφοράς: 

AAYAN, LALEH
BACZYK, MONIKA
BELIBI MENGUE, YVETTE
BOURLEAU, ROMINA
BRES, LAURENT
CERCHIA, FRANCK
COLARD, XAVIER
DI GIUSEPPE, MARY
DOFFING, SVEN
FLORES RAZURA, MYRIAM
HEMZA, MARTIN
LAMA, ALESSIA
MARKOPOULOS, JANY
NEDIALKOV, STOIL
PANTELIS, GEORGES
PASSIFLORA, ROCCO
PEZZIMENTI, DAVIDE
REHM, ARNAUD
ROHAERT, JULIEN
SAMPEDRO FERNANDEZ, XAVIER
SGARDELI, CHARALAMPIA CHAROULA
SHERPA HAAR, DALI
SILVA SANTOS, EDILEUZA
SPYRIDONOS, ANASTASIA
TANGARI, DEBORA
VERBESSELT, TONY
VINCIGUERRA, CECILIA

Ισχύς του καταλόγου: 
Ο κατάλογος θα ισχύει έως τις 31/12/2024.
Όργανα που μπορούν να προσλαμβάνουν από αυτόν τον κατάλογο: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 07/12/2021 - 10:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/12/2021 - 10:08