Списъци на издържалите конкурс

 

Публикувани списъци на издържалите конкурс:

Изберете списък на издържалите конкурс от менюто по-долу:

От май 2018 г. всички резервни списъци се публикуват на тази страница и на страниците на съответните конкурси. Те вече няма да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Всички списъци с резерви, публикувани до април 2018 г., са достъпни само на страниците на съответните конкурси и в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Валидност на списъците на издържалите конкурс:

Валидността на някои списъци на издържалите организирани от EPSO текущи конкурси се удължава.

Тук ще намерите актуализирана информация за тези списъци на издържалите конкурс. Крайният срок на тези списъци може да бъде отново удължен в бъдеще. Моля, винаги проверявайте тази страница за последните актуализации.

 

Списъци на издържалите конкурс, чиято валидност не се удължава:

Тъй като валидността на редица други списъци е удължавана неколкократно, назначаващият орган реши – след съгласуване с всички институции – да не удължава допълнително срока на: