Painéil

 

Painéil atá foilsithe

Pioc painéal ón roghchlár thíos:

Is ar an leathanach seo agus ar leathanaigh ghréasáin na gcomórtas a fhoilsítear gach painéal. Tá sin amhlaidh ó bhí Bealtaine 2018 ann. Ní fhoilsítear a thuilleadh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh iad.

Na painéil ar fad a foilsíodh go dtí Aibreán 2018, níl siad le fáil ar ach ar leathanaigh ghréasáin na gcomórtas agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

 

Tréimhse bailíochta na bpainéal:

Tá síneadh curtha le tréimhse bailíochta roinnt painéal a tiomsaíodh mar chuid de chomórtais a d'eagraigh EPSO.

Tá faisnéis nuashonraithe i dtaobh na bpainéal sin le fáil anseo. Is féidir go gcuirfear síneadh le tréimhse bailíochta na bpainéal sin arís amach anseo.

 

Painéil nach mbeidh síneadh á chur lena dtréimhse bailíochta:

Ós rud é gur cuireadh síneadh roinnt babhtaí roimhe seo le tréimhse bailíochta roinnt painéal, tá cinneadh déanta ag an údarás ceapacháin, i gcomhar leis na hinstitiúidí eile ar fad, gan síneadh a chur: