Rezervo sąrašai

Pradžia > Atrinkti kandidatai > Rezervo sąrašai

 

Paskelbti rezervo sąrašai

Meniu pasirinkite rezervo sąrašą:

Nuo 2018 m. gegužės mėn. visi rezervo sąrašai skelbiami šiame puslapyje ir atitinkamų konkursų puslapiuose. Jie nebebus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Visi rezervo sąrašai, paskelbti iki 2018 m. balandžio mėn., pateikiami tik atitinkamų konkursų puslapiuose ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Rezervo sąrašų galiojimas

Pratęstas kai kurių rezervo sąrašų, sudarytų po EPSO rengtų konkursų, galiojimo laikotarpis.

Susipažinkite su atnaujinta informacija apie šiuos rezervo sąrašus. Šių sąrašų galiojimo terminas ateityje gali būti vėl pratęstas.

 

Rezervo sąrašų galiojimo nepratęsimas

Kadangi kai kurių kitų rezervo sąrašų galiojimas jau buvo kelis kartus pratęstas, paskyrimų tarnyba, visoms kitoms institucijoms pritarus, nusprendė nebepratęsti: