Rezerves saraksti

 

Publicētie rezerves saraksti

Atlasiet kādu rezerves sarakstu zemāk redzamajā izvēlnē:

No 2018. gada maija visi rezerves saraksti tiek publicēti šajā lapā un attiecīgā konkursa lapās. Tos vairs nepublicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Visi rezerves saraksti, kas publicēti līdz 2018. gada aprīlim, ir pieejami tikai attiecīgā konkursa lapās un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Rezerves sarakstu spēkā esamība

Ir pagarināts derīguma termiņš vairākiem rezerves sarakstiem, kas izveidoti EPSO rīkoto konkursu rezultātā.

Šeit ir jaunākā informācija par visiem aktīvajiem rezerves sarakstiem. Šo sarakstu termiņu nākotnē var pagarināt.

 

Rezerves sarakstu derīguma termiņa nepagarināšana

Tā kā vairāku citu rezerves sarakstu derīguma termiņš ir pagarināts vairākkārt, iecēlējinstitūcija, vienojoties ar visām ES iestādēm, ir nolēmusi vairs nepagarināt: