Listy rezerwowe

Strona główna > Laureaci > Listy rezerwowe

 

Opublikowane listy rezerwowe:

Wybierz listę rezerwową w menu poniżej:

Począwszy od maja 2018 r. wszystkie listy rezerwowe są publikowane na tej stronie i na stronach odpowiednich konkursów. Nie będą już zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wszystkie listy rezerwowe opublikowane do kwietnia 2018 r. są dostępne wyłącznie na stronach odpowiednich konkursów oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Ważność list rezerwowych

Ważność wielu list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów otwartych zorganizowanych przez EPSO została przedłużona.

Pod tym linkiem znajdziesz aktualne informacje dotyczące tych list rezerwowych. Okres ich ważności może w przyszłości jeszcze zostać przedłużony. Najnowsze informacje na ten temat będą na bieżąco zamieszczane na podanej stronie.

 

Nieprzedłużenie ważności list rezerwowych

Ponieważ ważność wielu list rezerwowych została już kilkukrotnie przedłużona, organ powołujący zdecydował w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami, że w przyszłości nie przedłuży ważności: