Listy rezerwowe

Strona główna > Laureaci > Listy rezerwowe

 

Opublikowane listy rezerwowe

Wybierz listę rezerwową w menu poniżej:

Począwszy od maja 2018 r. wszystkie listy rezerwowe są publikowane na tej stronie i na stronach odpowiednich konkursów. Nie będą już zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wszystkie listy rezerwowe opublikowane do kwietnia 2018 r. są dostępne wyłącznie na stronach odpowiednich konkursów oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Ważność list rezerwowych

Ważność wielu list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów zorganizowanych przez EPSO została przedłużona.

Pod tym linkiem znajdziesz aktualne informacje dotyczące tych list rezerwowych. Okres ich ważności może w przyszłości jeszcze zostać przedłużony.

 

Nieprzedłużenie ważności list rezerwowych

Ponieważ ważność wielu list rezerwowych została już kilkukrotnie przedłużona, organ powołujący zdecydował w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami, że w przyszłości nie przedłuży ważności: