Reservlistor

 

Publicerade reservlistor

Välj en reservlista i menyn nedan:

Från maj 2018 publiceras alla reservlistor på den här sidan och på respektive uttagningsprovs sida. De kommer inte längre att publiceras i EUT, Europeiska unionens officiella tidning.

Alla reservlistor som publicerats fram till april 2018 finns bara på respektive uttagningsprovs sida och i EUT.

 

Giltiga reservlistor

Flera reservlistor för Epsos allmänna uttagningsprov har förlängts.

Här hittar du aktuell information om reservlistor som har förlängts. Listorna kan komma att förlängas igen i framtiden. Du hittar alltid de senaste uppdateringarna på den här sidan.

 

Reservlistor som inte längre är giltiga

Eftersom ett antal reservlistor har förlängts flera gånger redan har tillsättningsmyndigheten i överenskommelse med alla institutioner beslutat att inte förlänga följande reservlistor: