Úspěšní uchazeči

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení, budou zařazeni na „rezervní seznam“, ze kterého si všechny orgány EU samy vybírají. „Rezervní seznam“ je databáze obsahující profily a informace o schopnostech, dovednostech a disponibilitě všech uchazečů, kteří uspěli v konkrétním výběrovém řízení.

Zařazení na rezervní seznam nezaručuje nabídku zaměstnání, avšak v průměru je 50 % uchazečů do sedmi měsíců přijato na konkrétní pracovní pozici. Rezervní seznamy z pravidla platí jeden rok (u specializovaných profesí tři roky) a v závislosti na potřebách orgánů může být jejich platnost prodloužena.

Jakmile se uvolní pracovní místo, orgány prochází profily úspěšných uchazečů a vyhledávají ty, kteří nejlépe odpovídají jejich potřebám (z hlediska vzdělání, odborné praxe, jazykových znalostí apod.). Orgány se také mohou rozhodnout volná místa zveřejnit a zpřístupnit je tak přímo úspěšným kandidátům dotyčných výběrových řízení.

Orgánům jsou přiděleny kvóty počtu uchazečů, které mohou na základě svých potřeb ze seznamu zaměstnat. Kvóty jsou obvykle tři nebo šest měsíců po zveřejnění rezervního seznamu zrušeny a orgány poté mohou nabírat libovolně. Kvóty lze prodloužit až na šest měsíců v případě všeobecných profilů a na jeden rok až několik let v případě odborníků, podle náborových potřeb daných orgánů.

Úspěšní uchazeči mohou být orgány kontaktováni přímo a pozváni na pohovor a v závislosti na jeho výsledku jim může být oficiálně nabídnuta pracovní pozice. Z praktických důvodů mohou být uchazeči před tím, než je rozhodnuto o jejich jmenování, vyzváni, aby se podrobili lékařské prohlídce.

Odkazy na náborové stránky všech orgánů a agentur EU naleznete zde.