Co bude následovat

Úvod > Co bude následovat

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení, jsou zařazeni na tzv. rezervní seznam, ze kterého si všechny orgány EU vybírají své budoucí zaměstnance. A co následuje pak?

Nábor zaměstnanců orgány a institucemi EU

 • Kolik jednotlivé orgány či instituce EU potřebují pracovníků, vyplývá z jejich velikosti a funkce.

 • Když se objeví potřeba obsadit pracovní místa, orgány procházejí profily úspěšných uchazečů a vytipují ty, kteří nejlépe odpovídají jejich potřebám (například pokud jde o vzdělání, odbornou praxi a jazykové znalosti). 

 • Na pohovor vás může pozvat i několik institucí či útvarů (pokud jste na rezervním seznamu, ze kterého si může vybírat více institucí).

 • Z praktických důvodů může dojít k tomu, že uchazeči budou muset projít lékařskou prohlídkou ještě před tím, než se rozhodne o tom, zda budou na dané místo skutečně jmenováni.

 • Nabídku pracovního místa můžete sice odmítnout, avšak neexistuje žádná záruka, že před uplynutím platnosti rezervního seznamu dostanete jinou. 

 • Podle služebního řádu mají úředníci, kteří již v orgánech pracují, přednost před úspěšnými kandidáty na rezervním seznamu.

Váš účet EPSO a životopis

 • Veškeré osobní údaje na svém účtu EPSO průběžně aktualizujte.

 • Na účet byste také měli nahrát svůj životopis, pokud možno ve formátu Europass (prostřednictvím karty „Upload CV“). Životopis rovněž nezapomeňte pravidelně aktualizovat.

 • Přímo do institucí životopis nezasílejte. Společně s vaším kompetenčním pasem a informacemi o vaší disponibilitě ho totiž vidí jednotlivé orgány přímo v databázi úspěšných uchazečů.

 • Pokud chcete, abyste byli na seznamu po určitou dobu vedeni jako nedostupní, můžete se prostřednictvím kontaktního formuláře obrátit na úřad EPSO, který platnost rezervního seznamu pro vás neprodlouží.

 • Chcete-li archivovat úplnou kopii své přihlášky (včetně korespondence s úřadem EPSO), měli byste si ji co nejdříve uložit nebo vytisknout, protože korespondence zůstane na vašem účtu pouze jeden rok.

Rezervní seznam

 • „Rezervní seznam“ je databáze obsahující profily a informace o schopnostech, dovednostech a disponibilitě všech uchazečů, kteří uspěli v konkrétním výběrovém řízení.

 • Zařazení na rezervní seznam nezaručuje nabídku zaměstnání, avšak v průměru 50 % uchazečů je do sedmi měsíců přijato na konkrétní pracovní pozici.

 • Rezervní seznamy jsou běžně platné po dobu jednoho roku (pro specialisty to jsou tři roky). Podle potřeb institucí může EPSO platnost rezervních seznamů prodloužit. Rozhodnutí o tom bude obvykle přijato krátce před uplynutím platnosti seznamu a bude zveřejněno na internetových stránkách EU Careers.

 • První období platnosti seznamu začíná v okamžiku, kdy jsou úspěšní uchazeči informováni o zařazení na rezervní seznam, a bývá zveřejněno na stránce s rezervními seznamy.

 • Jakékoli zpoždění při zveřejnění seznamu na stránce s rezervními seznamy nemá žádný vliv na samotný nábor zaměstnanců.

 • Pokud by se náhodou stalo, že platnost seznamu skončí ve chvíli, kdy jste obdrželi dopis s oficiální nabídkou, váš nábor může i nadále pokračovat.

 • Na konci zkušební doby je přijatý zaměstnanec buď jmenován úředníkem, nebo propuštěn. Úřad EPSO nemůže nikoho na rezervní seznam vrátit.

Kvóty

 • Institucím jsou přiděleny určité kvóty úspěšných uchazečů, které mohou z rezervního seznamu nabírat. Tyto informace jsou k dispozici pouze úřadu EPSO a jednotlivým orgánům.

 • Kvóty odrážejí potřeby konkrétního orgánu v daném období.

 • Nábor ze seznamu v období, během něhož jsou kvóty uplatňovány, je podmíněn schválením dotčeného orgánu.

 • Kvóty jsou obvykle zrušeny tři nebo šest měsíců (v případě některých výběrových řízení na specialisty) po zveřejnění rezervního seznamu. Pokud však dotčený orgán souhlasí, mohou být také prodlouženy.

Volná pracovní místa

 • Systém volných pracovních míst vám umožňuje zobrazit si nabídku pracovních míst týkajících se výběrového řízení, ve kterém jste uspěli. Na tato místa se můžete hlásit až do skončení platnosti rezervního seznamu, na kterém jste uvedeni.

 • Za zveřejňování volných míst na vašem účtu EPSO odpovídají jednotlivé orgány. Rozhodují o tom, která volná pracovní místa budou zveřejněna pro které seznamy.

 • Instituce nejsou povinny zveřejňovat nabídky volných pracovních míst pro všechny nebo část úspěšných uchazečů.

 • Pokud jsou na váš rezervní seznam uplatňovány kvóty, je možné, že nebudete mít přístup k volným pracovním místům, dokud nebudou tyto kvóty zrušeny.

 • Jestliže instituce zveřejní volná pracovní místa, zobrazí se v modré titulní liště příslušného výběrového řízení na vašem účtu EPSO tlačítko „Zobrazit volná pracovní místa“. 

 • Najdete tam seznam volných pracovních míst s příslušnými kódy, funkcemi a institucemi, jež pracovní místa nabízejí.

 • Kliknutím na ně se zobrazí informace o místě, povinnostech, úkolech a také kontaktní údaje.

 • Účet EPSO byste si měli pravidelně kontrolovat, protože instituce mohou zveřejnit volná pracovní místa kdykoli a pouze po omezenou dobu. Na nové volné místo nebudete automaticky upozorněni. 

 • Pokud se ucházíte o volné pracovní místo, zkontrolujte, zda splňujete příslušné podmínky a zda máte na svém účtu nejčerstvější životopis, a v průvodním dopise uveďte příslušné výběrové řízení.

 • V případě některých volných pracovních míst v Komisi se vám mohou zobrazit oznámení, jež se sice týkají vaší kategorie rezervního seznamu (např. AST-SC, AST nebo AD), ale pro něž nesplňujete podmínky k podání přihlášky. Například, pokud se jedná o místo na úroveň AST3, ale vy jste na rezervním seznamu AST1, přihlášku podat nemůžete.

 • V případě jakýchkoli dotazů ohledně vaší způsobilosti nebo jakýchkoli dalších informací týkajících se výběrového řízení nebo volného místa se prosím obraťte na příslušné náborové oddělení (kontaktní údaje jdou uvedeny v oznámení o volném pracovním místě).

 • Svou přihlášku zašlete pouze příslušné instituci, a nikoli úřadu EPSO, protože veškerý nábor probíhá pouze prostřednictvím příslušných orgánů.

Užitečné odkazy

 • Seznam všech orgánů EU, které provádějí nábor z rezervních seznamů EPSO, a odkazy na jejich náborové stránky najdete na internetových stránkách Europa.

 • Máte-li dotaz ohledně konkrétního volného místa, obraťte se přímo na příslušné náborové oddělení (kontaktní údaje najdete v oznámení o volném pracovním místě).

 • Zajímá-li vás, co můžete očekávat dál, nebo se chcete zeptat na svou disponibilitu, můžete kontaktovat také nás.

 

Vezměte prosím na vědomí, že právní rámec pro každé výběrové řízení stanovuje příslušné oznámení o výběrovém řízení a obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení. Tyto stránky slouží pouze jako dodatečné vodítko.