Beståede ansøgere

Ansøgere, som består en udvælgelsesprøve, kommer på en "reserveliste", hvorfra EU-institutionerne selv kan ansætte personale direkte. "Reservelisten" er en database, med oplysninger om alle beståede ansøgeres profil, kompetencer og tilgængelighed i en given udvælgelsesprøve.

Det at stå på en reserveliste er ikke nogen garanti for ansættelse, men i gennemsnit ansættes 50 % af ansøgerne inden for 7 måneder. Reservelister er normalt gyldige i ét år (eller tre år for specialister) og kan forlænges alt efter institutionernes behov.

Når der opstår en ledig stilling, tjekker institutionerne de beståede ansøgeres profiler for at finde dem, der passer bedst til deres behov (f.eks. med hensyn til uddannelse, erhvervserfaring eller sprogfærdigheder). Institutionerne kan også vælge at offentliggøre ledige stillinger for de beståede kandidater fra relevante udvælgelsesprøver.

Institutionerne får tildelt en kvote af ansøgere, som de kan ansætte fra listen baseret på deres behov - kvoten ophæves normalt tre eller seks måneder efter offentliggørelsen af reservelisten. Derefter kan institutionerne ansætte frit. Kvoterne kan forlænges med op til 6 måneder for generalistprofiler og fra et til flere år for specialistprofiler alt efter institutionernes ansættelsesbehov.

Institutionerne kontakter de beståede ansøgere direkte og inviterer dem til en samtale, og hvis den går godt, kan de give et formelt jobtilbud. Af praktiske hensyn kan ansøgerne også blive indkaldt til en lægeundersøgelse, inden der er truffet afgørelse om ansættelse.

Her kan du finde links til relevante sider om ansættelse i alle EU's institutioner og agenturer.