Επιτυχόντες υποψήφιοι

Αρχική σελίδα > Επιτυχόντες υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει σε διαδικασία επιλογής περιλαμβάνονται σε «εφεδρικό πίνακα προσλήψεων», από τον οποίο τα όργανα μπορούν να προσλαμβάνουν απευθείας προσωπικό. Ποια είναι όμως τα επόμενα βήματα;

Πρόσληψη από τα θεσμικά όργανα

 • Όλα τα θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν προσωπικό ανάλογα με το μέγεθος και τις λειτουργίες τους.

 • Όταν προκύπτουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, τα θεσμικά όργανα εξετάζουν τα προσόντα των επιτυχόντων υποψηφίων για να εντοπίσουν εκείνους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική πείρα και τις γλωσσικές δεξιότητες). 

 • Μπορεί να κληθείτε σε συνέντευξη από διάφορα θεσμικά όργανα ή υπηρεσίες (σε περίπτωση εφεδρικών πινάκων ανοικτών σε πολλά θεσμικά όργανα).

 • Για πρακτικούς λόγους, οι υποψήφιοι ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης.

 • Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε οποιαδήποτε προσφορά εργασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβετε προσφορά εργασίας για άλλη θέση πριν από τη λήξη ισχύος του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων. 

 • Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, η υποψηφιότητα των υπαλλήλων που ήδη εργάζονται στα θεσμικά όργανα εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι της υποψηφιότητας των επιτυχόντων που περιλαμβάνονται σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.


Ο λογαριασμός σας EPSO και το βιογραφικό σας σημείωμα

 • Θα πρέπει να επικαιροποιείτε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία στον λογαριασμό σας EPSO.

 • Θα πρέπει επίσης να αναφορτώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα, κατά προτίμηση, σε μορφή Europass (μέσω της καρτέλας «Αναφόρτωση βιογραφικού σημειώματος») και να το επικαιροποιείται τακτικά.

 • Δεν χρειάζεται να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα απευθείας στα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα μπορούν να βρουν το βιογραφικό σας σημείωμα, το φυλλάδιο ικανοτήτων σας και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά σας στη βάση δεδομένων επιτυχόντων υποψηφίων.

 • Μπορείτε να ζητήσετε από την EPSO (μέσω του δελτίου επικοινωνίας) να επισημαίνεται ότι δεν είστε διαθέσιμος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η ισχύς του εφεδρικού πίνακα δεν θα παραταθεί ανάλογα.

 • Εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε πλήρες αντίγραφο του φακέλου της αίτησής σας (συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας σας με την EPSO), θα πρέπει να το αποθηκεύσετε και/ή να το εκτυπώσετε το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι η αλληλογραφία θα παραμείνει στον λογαριασμό σας μόνο για ένα έτος.


Εφεδρικός πίνακας προσλήψεων

 • Ο «εφεδρικός πίνακας προσλήψεων» είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ, τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητα όλων των υποψηφίων που έχουν επιτύχει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.

 • Το γεγονός ότι ένα άτομο έχει συμπεριληφθεί σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν αποτελεί εγγύηση πρόσληψης. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, το 50 % των υποψηφίων προσλαμβάνεται εντός 7 μηνών.

 • Οι εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων ισχύουν συνήθως για ένα έτος (ή για τρία έτη στην περίπτωση υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων). Η διάρκεια ισχύος τους μπορεί να παραταθεί (από την EPSO) ανάλογα με τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται συνήθως λίγο πριν από τη λήξη των πινάκων και δημοσιεύεται στον ιστότοπο EU Careers.

 • Η αρχική διάρκεια ισχύος ενός πίνακα ξεκινά από τη στιγμή που οι επιτυχόντες ενημερώνονται ότι συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα «Εφεδρικοί πίνακες επιτυχόντων».

 • Η διαδικασία πρόσληψης δεν επηρεάζεται από τυχόν καθυστερήσεις στη δημοσίευση του πίνακα στην ιστοσελίδα «Εφεδρικοί πίνακες επιτυχόντων».

 • Αν έχετε ήδη λάβει επίσημη επιστολή προσφοράς εργασίας από την υπηρεσία ανθρώπινων πόρων κατά τη λήξη ισχύος του πίνακα, η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να προχωρήσει.

 • Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι είτε μονιμοποιούνται είτε απολύονται. Η EPSO δεν μπορεί να επαναφέρει κανένα άτομο σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.


Ποσοστώσεις

 • Χορηγείται συγκεκριμένη ποσόστωση στα θεσμικά όργανα για το προσωπικό που μπορούν να προσλάβουν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων. Μόνο η EPSO και τα θεσμικά όργανα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία.

 • Οι ποσοστώσεις αντανακλούν τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων σε προσλήψεις για μια συγκεκριμένη περίοδο.

 • Οι προσλήψεις από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των ποσοστώσεων υπόκεινται στην έγκριση του οικείου θεσμικού οργάνου.

 • Η ποσόστωση αίρεται συνήθως τρεις ή έξι μήνες (στην περίπτωση ορισμένων διαγωνισμών για υπαλλήλους ειδικών καθηκόντων) μετά τη δημοσίευση του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, ή μπορεί να παραταθεί, με την έγκριση του οικείου θεσμικού οργάνου.


Πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας

 • Το σύστημα δημοσίευσης των κενών θέσεων εργασίας σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον διαγωνισμό στον οποίο έχετε επιτύχει. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτές τις θέσεις εργασίας μέχρι να λήξει ο εφεδρικός πίνακας.

 • Η δημοσίευση των κενών θέσεων εργασίας στον λογαριασμό σας EPSO αποτελεί ευθύνη των θεσμικών οργάνων, τα οποία αποφασίζουν ποιες κενές θέσεις θα ανοίξουν για ποιους πίνακες.

 • Τα θεσμικά όργανα δεν είναι υποχρεωμένα να ανοίξουν τις κενές θέσεις τους στο σύνολο ή σε μέρος των επιτυχόντων υποψηφίων.

 • Εάν ισχύουν ποσοστώσεις για τον εφεδρικό πίνακα στον οποίο έχετε συμπεριληφθεί, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας μέχρι να αρθούν οι ποσοστώσεις.

 • Όταν τα θεσμικά όργανα δημοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας, θα δείτε τον τίτλο «Εμφάνιση κενών θέσεων εργασίας» στη μπλε γραμμή τίτλων του σχετικού διαγωνισμού στον λογαριασμό σας EPSO. 

 • Εκεί θα βρείτε κατάλογο των κενών θέσεων εργασίας, καθεμία με τον κωδικό της, τον τίτλο της και το θεσμικό όργανο το οποίο την προσφέρει.

 • Κάνοντας κλικ σε κάθε θέση εργασίας, θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας.

 • Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό σας EPSO, καθώς τα θεσμικά όργανα μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας και ενδέχεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων να είναι περιορισμένη. Δεν θα λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση κάθε φορά που δημοσιεύονται νέες κενές θέσεις εργασίας. 

 • Όταν υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, ότι το βιογραφικό σας σημείωμα είναι επικαιροποιημένο και ότι αναφέρετε τον σχετικό διαγωνισμό στη συνοδευτική επιστολή σας.

 • Επισημαίνεται ότι, για ορισμένες κενές θέσεις εργασίας της Επιτροπής, ενδέχεται να βλέπετε προκηρύξεις που σχετίζονται με την κατηγορία του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων που σας αφορά (π.χ. AST-SC, AST ή AD), για τις οποίες όμως δεν έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση. Για παράδειγμα, αν μία θέση είναι επιπέδου AST3, αλλά εσείς περιλαμβάνεστε σε εφεδρικό πίνακα επιπέδου AST1, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

 • Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητά σας ή εάν χρειάζεστε πληροφορίες για μια κενή θέση εργασίας ή για τη διαδικασία πρόσληψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία προσλήψεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην προκήρυξη της κενής θέσης.

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας μόνο στο θεσμικό όργανο που πραγματοποιεί την πρόσληψη και όχι στην EPSO, καθώς τα θεσμικά όργανα διαχειρίζονται απευθείας όλες τις προσλήψεις.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 • Στον ιστότοπο Europa μπορείτε να βρείτε επισκόπηση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που προσλαμβάνουν προσωπικό από τους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων της EPSO, καθώς και συνδέσμους προς τις συγκεκριμένες σελίδες προσλήψεων.

 • Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία προσλήψεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην προκήρυξη της κενής θέσης.

 • Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα ή τη διαθεσιμότητά σας για πρόσληψη.Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού και οι κανόνες που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς καθορίζουν το νομικό πλαίσιο κάθε διαδικασίας επιλογής. Η σελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά με σκοπό την παροχή πρόσθετης καθοδήγησης.