Επιτυχόντες υποψήφιοι

Αρχική σελίδα > Επιτυχόντες υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στη διαδικασία επιλογής περιλαμβάνονται σε εφεδρικό κατάλογο, από τον οποίο τα όργανα προσλαμβάνουν απευθείας προσωπικό. Ποια είναι όμως τα επόμενα βήματα;

Πρόσληψη από τα όργανα
 • Όλα τα όργανα έχουν ανάγκες προσωπικού ανάλογες με το μέγεθος και τις λειτουργίες τους.

 • Μόλις ανακύψει ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τα όργανα εξετάζουν τα προσόντα των επιτυχόντων για να εντοπίσουν εκείνους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, από την άποψη των σπουδών, της επαγγελματικής πείρας και των γλωσσικών γνώσεων). 

 • Μπορεί να σας καλέσουν για συνέντευξη διάφορα όργανα ή υπηρεσίες (σε περίπτωση εφεδρικών καταλόγων ανοικτών σε πολλά όργανα).

 • Για πρακτικούς λόγους, οι υποψήφιοι ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση πριν από οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης.

 • Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε οποιαδήποτε προσφορά, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα σας προσφερθεί άλλη θέση πριν από τη λήξη ισχύος του εφεδρικού καταλόγου. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι μπορεί να προστεθεί σχετικό σχόλιο στον φάκελό σας.

 • Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, η υποψηφιότητα των υπαλλήλων που ήδη εργάζονται στα όργανα εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι της υποψηφιότητας όσων περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο.

Ο λογαριασμός σας EPSO και το βιογραφικό (CV) σας
 • Θα πρέπει να επικαιροποιείτε τακτικά όλα τα προσωπικά σας στοιχεία στον λογαριασμό σας EPSO,

 • καθώς και το βιογραφικό σας το οποίο θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, σε μορφή Europass (μέσω της καρτέλας «upload CV»).

 • Δεν χρειάζεται να αποστέλλετε το βιογραφικό σας απευθείας στα όργανα, καθώς αυτά μπορούν να βλέπουν το βιογραφικό σας, το φυλλάδιο ικανοτήτων σας, καθώς και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά σας μέσω της βάσης δεδομένων επιτυχόντων υποψηφίων.

 • Μπορείτε να ζητήσετε από την EPSO (μέσω του δελτίου επικοινωνίας) να επισημαίνεται ότι δεν είστε διαθέσιμος/-η για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο η ισχύς του εφεδρικού καταλόγου δεν θα παραταθεί ανάλογα.

 • Εάν θέλετε να αρχειοθετήσετε πλήρες αντίγραφο του φακέλου της αίτησής σας (συμπεριλαμβανομένων των επιστολών της EPSO), θα πρέπει να το αποθηκεύσετε και/ή να το εκτυπώσετε το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι η αλληλογραφία θα παραμείνει στον λογαριασμό σας μόνο για ένα έτος.

Εφεδρικός κατάλογος
 • Ο εφεδρικός κατάλογος είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ, τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητα όλων των υποψηφίων που έχουν επιτύχει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.

 • Το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται σε εφεδρικό κατάλογο δεν εγγυάται την πρόσληψή του, αλλά, κατά μέσο όρο, το 50% των επιτυχόντων υποψηφίων προσλαμβάνονται εντός 7 μηνών.

 • Οι εφεδρικοί κατάλογοι ισχύουν κατά κανόνα για ένα έτος (ή για τρία έτη στην περίπτωση υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων). Η περίοδος ισχύος τους μπορεί να παραταθεί (από την EPSO) ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται συνήθως λίγο πριν από τη λήξη ισχύος του εφεδρικού καταλόγου και δημοσιεύεται στον ιστότοπο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ».

 • Η αρχική διάρκεια ισχύος ενός καταλόγου ξεκινά από τη στιγμή που οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται ότι συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν. Η αρχική διάρκεια ισχύος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα «Εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων».

 • Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη δημοσίευση του καταλόγου στην ιστοσελίδα «Εφεδρικοί κατάλογοι επιτυχόντων» δεν επηρεάζει τη διαδικασία προσλήψεων.

 • Αν έχετε ήδη λάβει από την υπηρεσία ανθρώπινων πόρων επίσημη επιστολή προσφοράς θέσης ενώ η ισχύς του καταλόγου έχει λήξει, η διαδικασία πρόσληψης μπορεί εντούτοις να προχωρήσει.

 • Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου κάθε νεοπροσληφθείς υπάλληλος είτε μονιμοποιείται είτε απολύεται. Η EPSO δεν μπορεί να επαναφέρει κανέναν σε εφεδρικό κατάλογο.

Ποσοστώσεις
 • Στα όργανα χορηγείται συγκεκριμένη ποσόστωση για το προσωπικό που μπορούν να προσλάβουν από τον εφεδρικό κατάλογο. Πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία έχουν μόνο η EPSO και τα όργανα.

 • Οι ποσοστώσεις αντανακλούν τις ανάγκες προσλήψεων ενός οργάνου για μια συγκεκριμένη περίοδο.

 • Οι προσλήψεις από τον εφεδρικό κατάλογο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των ποσοστώσεων υπόκεινται στην έγκριση του οικείου οργάνου.

 • Η ποσόστωση αίρεται συνήθως τρεις ή έξι μήνες (στην περίπτωση ορισμένων διαγωνισμών για υπαλλήλους ειδικών καθηκόντων) μετά τη δημοσίευση του εφεδρικού καταλόγου, ή μπορεί να παραταθεί, με την έγκριση του οικείου οργάνου.

Πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας
 • Το σύστημα κοινοποίησης των κενών θέσεων εργασίας σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον διαγωνισμό στον οποίο έχετε επιτύχει. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτές τις κενές θέσεις μέχρις ότου λήξει η ισχύς του εφεδρικού καταλόγου.

 • Η δημοσίευση των κενών θέσεων στον λογαριασμό σας EPSO αποτελεί ευθύνη των οργάνων, τα οποία αποφασίζουν ποιες κενές θέσεις θα ανοίξουν για ποιους καταλόγους.

 • Τα όργανα δεν είναι υποχρεωμένα να ανοίξουν τις κενές θέσεις τους στο σύνολο ή σε μέρος των επιτυχόντων υποψηφίων.

 • Εάν ισχύουν ποσοστώσεις για τον εφεδρικό κατάλογο στον οποίο έχετε συμπεριληφθεί, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε κενές θέσεις μέχρις ότου αρθούν οι ποσοστώσεις.

 • Όταν τα όργανα δημοσιεύουν κενές θέσεις, θα δείτε «Εμφάνιση κενών θέσεων εργασίας» στη μπλε γραμμή τίτλων του σχετικού διαγωνισμού στον λογαριασμό σας EPSO. 

 • Εκεί θα βρείτε κατάλογο των κενών θέσεων εργασίας, καθεμία με το κωδικό της, τον τίτλο της και το όργανο το οποίο την προσφέρει.

 • Κάνοντας κλικ σε κάθε θέση εργασίας, θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας.

 • Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό σας EPSO, καθώς τα όργανα μπορεί να δημοσιεύουν κενές θέσεις ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων να είναι περιορισμένη. Δεν θα λαμβάνετε αυτόματες κοινοποιήσεις κάθε φορά που θα δημοσιεύονται νέες κενές θέσεις . 

 • Όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, ότι το βιογραφικό σας είναι επικαιροποιημένο και ότι αναφέρετε το σχετικό διαγωνισμό στη συνοδευτική επιστολή σας.

 • Επισημαίνεται ότι για ορισμένες κενές θέσεις της Επιτροπής μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε ανακοινώσεις σχετικές με την κατηγορία του εφεδρικού καταλόγου που σας αφορά (π.χ. AST-SC, AST ή AD), παρότι δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να υποβάλετε αίτηση. Για παράδειγμα, εάν μία θέση είναι επιπέδου AST3, αλλά εσείς περιλαμβάνεστε σε εφεδρικό κατάλογο επιπέδου AST1, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

 • Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητά σας, ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες για μια κενή θέση ή για τη διαδικασία πρόσληψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία προσλήψεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ανακοίνωση της κενής θέσης.

 • Θα πρέπει να στείλετε την αίτησή σας μόνο στο όργανο που πραγματοποιεί την πρόσληψη και όχι στην EPSO, καθώς τα όργανα διαχειρίζονται απευθείας όλες τις προσλήψεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
 • Στον ιστότοπο Europa μπορείτε να δείτε όλα τα όργανα της ΕΕ που προσλαμβάνουν προσωπικό από τους εφεδρικούς καταλόγους της EPSO, καθώς και συνδέσμους που παραπέμπουν στις συγκεκριμένες σελίδες προσλήψεων.

 • Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία προσλήψεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ανακοίνωση της κενής θέσης.

 • Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα ή τη διαθεσιμότητά σας για πρόσληψη.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού και οι κανόνες που διέπουν τους γενικούς διαγωνισμούς καθορίζουν το νομικό πλαίσιο κάθε διαδικασίας επιλογής. Η σελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες.