Edukad kandidaadid

Valikumenetluse edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, millest ELi institutsioonid saavad ise töötajaid värvata. Reservnimekiri on andmebaas, mis sisaldab andmeid konkreetse valikumenetluse läbinud edukate kandidaatide profiili, pädevuste ja selle kohta, millal neil on võimalik tööle asuda.

Reservnimekirjas olemine ei taga värbamist, kuid keskmiselt 50% kandidaatidest võetakse tööle 7 kuu jooksul. Reservnimekirjad kehtivad tavaliselt ühe aasta (spetsialistide puhul kolm aastat), kuid seda aega võidakse vastavalt institutsioonide vajadustele pikendada.

Kui tekib vajadus värvata uusi töötajaid, tutvuvad institutsioonid reservnimekirja kantud kandidaatide profiilidega ning valivad välja need, kes vastavad kõige paremini töökoha vajadustele, arvestades näiteks haridust, töökogemust ja keeleoskust. Institutsioonid võivad vabadest töökohtadest teada anda ka konkreetse konkursi edukalt läbinud kandidaatidele.

Institutsioonidele kehtestatakse kvoot, mille alusel nad võivad vastavalt oma vajadustele nimekirjast kandidaate värvata. Tavaliselt eemaldatakse kvoot kolm kuni kuus kuud pärast reservnimekirja avaldamist ning pärast seda võivad institutsioonid inimesi vabalt värvata. Sõltuvalt töötajaid värbavate institutsioonide vajadustest võib kvoodi kehtestada kuni kuueks kuuks üldisemate ametikohtade puhul ning üheks või mitmeks aastaks spetsialistide värbamise korral.

Institutsioonid ise kutsuvad edukad kandidaadid vestlusele ning sõltuvalt tulemustest tehakse neile ametlik tööpakkumine. Praktilistel põhjustel võidakse kandidaadil paluda enne ametlikku ametisse nimetamist läbida arstlik kontroll.

Siit leiate lingid kõigi ELi institutsioonide ja ametite värbamislehekülgedele.