Valintamenettelyn läpäisseet hakijat

Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan nk. varallaololuetteloon, josta toimielimet voivat rekrytoida työntekijöitä. Varallaololuettelo on tietokanta, johon tallennetaan kilpailun läpäisseiden hakijoiden tiedot (esim. profiili ja kompetenssit).

Varallaololuetteloon pääsy ei takaa työpaikkaa, mutta keskimäärin noin puolet varallaololuettelossa olevista hakijoista rekrytoidaan 7 kuukauden sisällä. Varallaololuettelot ovat tavallisesti voimassa vuoden (erikoisalojen luettelot 3 vuotta), ja niiden voimassaoloa voidaan jatkaa toimielinten tarpeiden mukaan.

Kun paikkoja avautuu, toimielimet hakevat varallaololuettelossa olevien hakijoiden joukosta henkilöitä, jotka vastaavat parhaiten niiden tarpeita (esim. koulutus, työkokemus ja kielitaito). Toimielimet voivat myös päättää julkaista avoimia työpaikkoja tietyn valintamenettelyn läpäisseille hakijoille.

Kullekin toimielimelle asetetaan kiintiö, joka määrittää, kuinka monta työntekijää ne voivat rekrytoida varallaololuettelosta. Kiintiöt poistetaan yleensä 3–6 kuukauden kuluttua varallaololuettelon julkaisemisesta, ja sen jälkeen toimielimet voivat rekrytoida hakijoita luettelosta rajoituksetta. Yleisvirkamiesten rekrytointikiintiön voimassaoloaikaa voidaan jatkaa toimielinten tarpeiden mukaan enintään 6 kuukaudella ja erikoisalan kiintiön voimassaoloaikaa jopa usealla vuodella.

Toimielimet kutsuvat varallaololuettelossa olevia hakijoita suoraan haastatteluun ja – jos haastattelu sujuu hyvin – ne voivat tehdä virallisen työtarjouksen. Käytännön syistä hakijaa voidaan pyytää käymään lääkärintarkastuksessa. Hakijan on läpäistävä tarkastus, ennen kuin nimityspäätös voidaan tehdä.

Tutustu EU-toimielinten ja virastojen rekrytointisivustoihin.