Kilpailun läpäisseet hakijat

Etusivu > Kilpailun läpäisseet hakijat

Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan nk. varallaololuetteloon, josta toimielimet voivat rekrytoida työntekijöitä. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen?

Rekrytointi toimielimiin

 • Toimielinten tarvitseman henkilöstön määrä perustuu niiden kokoon ja tehtäviin.

 • Kun työpaikkoja avautuu, toimielimet etsivät varallaololuettelossa olevien hakijoiden joukosta henkilöitä, jotka vastaavat parhaiten niiden tarpeita (esim. koulutus, työkokemus ja kielitaito). 

 • Jos varallaololuettelo on useamman toimielimen yhteinen, voi hakija saada haastattelukutsun useammasta elimestä.

 • Käytännön syistä hakijaa voidaan pyytää käymään lääkärintarkastuksessa. Hakijan on läpäistävä tarkastus, ennen kuin nimityspäätös voidaan tehdä.

 • Hakija voi kieltäytyä työtarjouksesta, mutta hänellä ei ole takeita siitä, että hänelle esitetään muita tarjouksia ennen varallaololuettelon voimassaolon päättymistä. 

 • Toimielimissä jo työskentelevät virkamiehet ovat henkilöstösääntöjen mukaan rekrytointitilanteessa etusijalla varallaololuettelossa oleviin hakijoihin nähden.


EPSO-tili ja ansioluettelo

 • Hakijan on syytä pitää EPSO-tilillään olevat henkilötietonsa ajan tasalla.

 • Ansioluettelo on hyvä päivittää säännöllisesti ja mieluiten Europass-muodossa (käytä ”Upload CV” -valikkokohtaa).

 • Ansioluetteloa ei pidä lähettää suoraan toimielimiin. Hakijan ansioluettelo, kompetenssipassi ja tiedot siitä, milloin hän on saatavilla toimielinten palvelukseen, ovat toimielinten rekrytoijien nähtävissä tietokannassa.

 • Hakija voi yhteydenottolomakkeella pyytää EPSOa merkitsemään tietoihinsa, ettei ole rekrytoitavissa tietyn ajanjakson aikana. Tällainen menettely ei kuitenkaan pidennä varallaololuettelon voimassaoloaikaa.

 • Jos hakija haluaa tallentaa täydellisen jäljennöksen hakemuksestaan (myös EPSOn kanssa käydystä kirjeenvaihdosta), hänen on tallennettava ja/tai tulostettava se ajoissa, sillä kirjeenvaihto säilyy tilillä vain vuoden verran.


Varallaololuettelo

 • Varallaololuettelo on tietokanta, johon tallennetaan kilpailun läpäisseiden hakijoiden tiedot (esim. profiili ja kompetenssit).

 • Varallaololuetteloon pääsy ei takaa työpaikkaa, mutta keskimäärin noin puolet varallaololuettelossa olevista hakijoista rekrytoidaan 7 kuukauden sisällä.

 • Varallaololuettelot ovat tavallisesti voimassa 1 vuoden (erikoisalojen luettelot 3 vuotta). EPSO voi pidentää luettelon voimassaoloaikaa toimielinten tarpeiden mukaan. Päätös mahdollisesta pidentämisestä tehdään yleensä hiukan ennen luettelon voimassaolon päättymistä ja julkaistaan EU Careers -sivustolla.

 • Varallaololuettelon voimassaolo alkaa siitä hetkestä, kun kilpailun läpäisseille hakijoille ilmoitetaan, että heidät on otettu varallaololuetteloon. Luettelon voimassaoloaika julkaistaan EPSOn sivustolla.

 • Vaikka luettelon julkaiseminen EPSOn sivustolla viivästyisikin, se ei vaikuta varsinaiseen rekrytointiin.

 • Hakija, joka on saanut henkilöstöosastolta virallisen työtarjouskirjeen, voidaan rekrytoida, vaikka luettelon voimassaoloaika päättyisikin ennen kuin rekrytointiprosessi on saatu päätökseen.

 • Virkamies voidaan koeajan päättyessä joko vakinaistaa tai irtisanoa. EPSO ei voi palauttaa häntä takaisin varallaololuetteloon.


Kiintiöt

 • Kullakin toimielimellä on rekrytointikiintiö, joka kertoo, kuinka monta hakijaa kukin toimielin voi varallaololuettelosta palkata. Ainoastaan EPSO ja toimielimet tietävät kiintiön suuruuden.

 • Kiintiöt vastaavat toimielinten rekrytointitarpeita tietyllä aikavälillä.

 • Varallaololuettelosta kiintiökauden aikana tehtävälle rekrytoinnille on saatava rekrytoivien toimielinten suostumus.

 • Yleensä kiintiö poistetaan 3 kuukautta tai 6 kuukautta (joissakin erikoisalojen kilpailuissa) sen jälkeen, kun varallaololuettelo on julkaistu, tai kiintiökautta voidaan pidentää rekrytoivien toimielinten suostumuksella.


Avoimien työpaikkojen tarkastelu

 • Hakija, joka on läpäissyt kilpailun, pääsee tarkastelemaan siihen liittyviä, vapaana olevia työpaikkoja. Hän voi hakea näihin paikkoihin niin kauan kuin varallaololuettelo on voimassa.

 • Avointen työpaikkojen julkaiseminen hakijan EPSO-tilillä on kunkin toimielimen vastuulla. Ne päättävät varallaololuettelokohtaisesti, mitkä työpaikat ovat haettavissa.

 • Toimielimillä ei ole velvollisuutta avata paikkoja kaikille tai osalle hakijoista.

 • Jos varallaololuetteloon sovelletaan kiintiöitä, hakija ei mahdollisesti pääse tarkastelemaan avoimia paikkoja ennen kuin kiintiöt on poistettu.

 • Kun toimielin julkaisee avoimen työpaikan, hakijan EPSO-tilillä on kyseisen kilpailun sinisessä otsikkopalkissa ilmoitus ”Show vacancies”. 

 • Siitä pääsee tarkastelemaan luetteloa avoimista työpaikoista (koodi, tehtävänimike ja toimielin).

 • Luettelon kautta pääsee tarkastelemaan myös yksityiskohtaisempia tietoja (sijainti, tehtävät, yhteystiedot).

 • Hakijan on syytä käydä EPSO-tilillään säännöllisesti, koska toimielimet voivat milloin tahansa ladata sinne ilmoituksen avoimesta työpaikasta ja hakuaika voi olla lyhyt. Erillistä ilmoitusta uusista avoimista työpaikoista ei lähetetä. 

 • Kun haet avointa työpaikkaa, huolehdi siitä, että ansioluettelosi on ajan tasalla ja että mainitset saatekirjeessäsi, mihin kilpailuun hakemuksesi liittyy.

 • Huom. Komission osalta näkyvissä voi olla ilmoituksia sellaisistakin varallaololuettelosi tehtäväryhmään (esim. AST-SC, AST tai AD) liittyvistä työpaikoista, joihin sinulla ei ole hakukelpoisuutta. Jos haettava työpaikka esimerkiksi on tasoa AST3, mutta olet AST1-varallaololuettelossa, et ole hakukelpoinen.

 • Avoimeen työpaikkaan, omaan hakukelpoisuuteen ja rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä rekrytoivaan yksikköön. Yhteystiedot ovat avointa työpaikkaa koskevassa ilmoituksessa.

 • Avointa työpaikkaa koskeva hakemus lähetetään ainoastaan rekrytoivalle toimielimelle eikä EPSOon, sillä toimielimet hoitavat itse koko rekrytoinnin.


Hyödyllisiä linkkejä

 • Europa-sivustolla on perustietoa kaikista EU-toimielimistä, jotka rekrytoivat EPSOn varallaololuetteloista, ja linkit niiden omille rekrytointisivuille.

 • Avoimeksi julistettua työpaikkaa koskeviin kysymyksiin vastaa rekrytoiva yksikkö, jonka yhteystiedot ovat avointa työpaikkaa koskevassa ilmoituksessa.

 • EPSOsta voi tarvittaessa pyytää rekrytointiprosessiin ja hakukelpoisuuteen liittyviä lisätietoja.Huom. Kunkin valintamenettelyn oikeudelliset puitteet esitetään kilpailuilmoituksessa ja avointen kilpailujen yleisissä säännöissä. Tämä sivu on tarkoitettu pelkästään lisäopastukseksi.