Iarrthóirí ar éirigh leo

Na hiarrthóirí a n-éiríonn leo i bpróiseas roghnúcháin, cuirtear ar phainéal iad agus is féidir le haon cheann d’institiúidí an Aontais daoine a earcú den phainéal sin. Is éard atá sa phainéal bunachar sonraí ina mbíonn eolas faoi phróifíl, inniúlachtaí agus infhaighteacht na n-iarrthóirí ar fad ar éirigh leo i bpróiseas roghnúcháin ar leith.

Má chuirtear d'ainm ar phainéal, ní hionann sin agus a rá go bhfaighidh tú post, ach ar an meán faigheann 50% d’iarrthóirí post faoi cheann 7 mí. Bíonn na painéil bailí go ceann bliana de ghnáth (trí bliana i gcás speisialtóirí) agus is féidir cur leis an tréimhse sin de réir riachtanais na n-institiúidí.

Nuair a thagann folúntais chun cinn, cíorann na hinstitiúidí próifílí na n-iarrthóirí ar éirigh leo chun teacht ar na daoine is mó a oireann dá bhfuil á lorg acu (ó thaobh oideachais, taithí oibre agus scileanna teanga de). Ina theannta sin, is féidir leis na hinstitiúidí na folúntais atá ar fáil a chur in iúl do na hiarrthóirí ar éirigh leo sna próisis roghnúcháin i gceist.

Sanntar cuóta do na hinstitiúidí i dtaobh an lín daoine is féidir leo a earcú ón bpainéal ar bhonn na riachtanas atá acu. Cuirtear deireadh leis na cuótaí de ghnáth trí nó sé mhí tar éis fhoilsiú an phainéil, agus bíonn cead ansin ag na hinstitiúidí daoine a earcú. Féadfar 6 mhí a chur le tréimhse na gcuótaí i gcás próifílí ginearálaithe agus bliain nó roinnt blianta i gcás speisialtóirí, de réir riachtanais earcaíochta na n-institiúidí.

Féadfaidh na hinstitiúidí dul i dteagmháil leis na hiarrthóirí ar éirigh leo chun cuireadh chun agallaimh a thabhairt dóibh agus, ag brath ar thoradh an agallaimh sin, féadfaidh siad post a thairiscint dóibh. Ar chúiseanna praiticiúla, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar iarrthóirí dul faoi scrúdú leighis sula ndéanfaí an cinneadh deiridh maidir leis an bpost a thairiscint dóibh.

Tá naisc anseo chuig leathanaigh earcaíochta ábhartha institiúidí agus ghníomhaireachtaí uile an Aontais Eorpaigh.