Uspješni kandidati

Kandidati koji budu uspješni u postupku odabira uvrštavaju se na „popis uspješnih kandidata” s kojega ih sve institucije EU-a mogu izravno zaposliti. „Popis uspješnih kandidata” baza je podataka koja sadržava informacije o profilu, kompetencijama i raspoloživosti svih uspješnih kandidata u određenom postupku odabira.

Uvrštavanje na popis uspješnih kandidata nije jamstvo zapošljavanja, ali se u prosjeku 50 % kandidata zaposli u roku od 7 mjeseci. Popisi uspješnih kandidata u pravilu važe godinu dana (tri godine za specijalizirane profile), a mogu se i produžiti ovisno o potrebama institucija.

Kada se pojavi slobodno radno mjesto, institucije pregledavaju profile uspješnih kandidata kako bi odabrale one koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama (npr. s obzirom na obrazovanje, profesionalno iskustvo i poznavanje jezika). Institucije isto tako mogu kandidate koji su bili uspješni u relevantnim postupcima odabira obavijestiti o slobodnim radnim mjestima.

Institucijama se dodjeljuje kvota kandidata koje mogu zaposliti s popisa ovisno o svojim potrebama. U pravilu je kvota na snazi tri ili šest mjeseci od objave popisa uspješnih kandidata, nakon čega institucije mogu zapošljavati kandidate bez ograničenja. Za opće profile trajanje kvota može se produljiti za najviše šest mjeseci, a za stručne profile za razdoblje od godinu dana do nekoliko godina, ovisno o potrebama institucija.

Institucije same pozivaju uspješne kandidate na intervju, na temelju kojega im mogu službeno ponuditi posao. Zbog praktičnih razloga od kandidata se može tražiti da obave liječnički pregled prije donošenja odluke o zapošljavanju.

Ovdje se nalaze poveznice na stranice o zapošljavanju svih institucija i agencija EU-a.